Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności


WSTĘP

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Prelegentów, Wystawców Targów pod nazwą Erochain Expo odbywających się w Warszwie 7-8 czerwca 2024.

Zapoznaj się z niniejszą Polityką prywatności przed rejestracją na Erochain Expo oraz przed wypełnieniem oświadczeń.

Rejestrując się na nasze wydarzenie, subskrybując nasze usługi, odwiedzając fizycznie Targi , odwiedzając naszą witrynę lub w inny sposób współdziałając z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trend Events Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Alejach Jerozolimskich 85 / 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001054904, NIP 7011162342, REGON 526242629.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?
Adres: TREND EVENTS Sp. Z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, Polska lub drogą mailową na adres e-mail: support@erochainexpo.com

INFORMACJE, KTÓRE DANE PRZETWARZAMY

W związku z organizacją Targów przetwarzamy następujące dane osobowe:

1. Uczestników: dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, dane o obecności na Targach, dane, w tym wizerunek zawarte na nagraniach i fotorelacjach, relacjach wideo z Targów;

2. Prelegentów: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, cv, fotografia, dane o obecności na Konferencji, dane, w tym wizerunek zawarte na nagraniach i fotorelacjach z Konferencji;

3. Sponsorów/Wystawców: imię i nazwisko/nazwa firmy, dane kontaktowe, fotografia/logo firmy, dane o obecności na Targach, dane w tym wizerunek osób reprezentujących daną firmę na nagraniach i fotorelacjach.

Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzamy dane:
▪ wymagane przepisami prawa, np. prawa podatkowego, rachunkowości;
▪ dane zawarte we wnioskach, skargach i innych wystąpieniach Uczestników do nas;
▪ ewentualnie inne dane, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów i jest zgodne z przepisami prawa.

 

Głównym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest organizacja Targów, w których bierzesz udział:

– rejestracja, zapewnienie wstępu na Targi i identyfikatorów (stacjonarnie) lub dostępu do PPV – transmisji online.

– weryfikacja Twojego uczestnictwa (listy obecności na Targach), wysyłania Ci Notyfikacji dotyczących Targów, oferowanie zniżek, wstęp na imprezy towarzyszące, udział  w networkingu, możliwość korzystania z aplikacji mobilnej.

MARKETING PRODUKTÓW I USŁUG

W zależności od wyrażonych przez Ciebie dobrowolnych zgód, Twoje dane osobowe będą także podlegać przetwarzaniu w celu prowadzenia działań marketingowych produktów i usług przez Administratora.

Okresowo będziemy kierować do Ciebie materiały promocyjne naszych najciekawszych wydarzeń, wysyłając je na podany przez Ciebie adres e-mailowy lub numer telefonu. Aby dostosować te informacje do Twoich zainteresowań, weźmiemy pod uwagę Twoje wcześniejsze uczestnictwo w naszych wydarzeniach oraz Twoje stanowisko i branżę, w której działasz zawodowo.

Nie tworzymy profilu użytkownika ani nie korzystamy z danych pochodzących z innych źródeł. Naszym celem jest jedynie dostarczenie Ci spersonalizowanych materiałów marketingowych, uwzględniając przekazane przez Ciebie informacje.

W niektórych przypadkach, takich jak udzielenie zgody na działania marketingowe, możesz być uprawniony do dodatkowych korzyści i zniżek na naszych wydarzeniach. Niemniej jednak, wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, a to Ty decydujesz, czy chcesz otrzymywać od nas oraz od naszych Partnerów informacje o interesujących wydarzeniach, czy też wolisz skorzystać z naszej oferty na standardowych warunkach.

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Wystarczy, że prześlesz odpowiednią informację na podany wcześniej adres e-mailowy.

Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych przed datą jej cofnięcia. Oznacza to, że cofnięcie zgody będzie obowiązywać od momentu otrzymania przez nas takiej informacji i zaktualizowania naszych baz danych, ale nie wpłynie na wcześniejsze przetwarzanie danych.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE TARGÓW

W celu skutecznej promocji naszych Targów, przetwarzamy dane osobowe naszych Prelegentów, w tym ich zdjęcia i biogramy, które otrzymujemy od nich. Te informacje publikujemy na stronie internetowej Targów, w materiałach promocyjnych oraz na naszych platformach mediów społecznościowych.

Ponadto, po zakończeniu Targów, dokonujemy rejestracji przebiegu wydarzenia za pomocą materiałów wizualnych i dźwiękowych. Wybrane fragmenty tych materiałów udostępniamy wszystkim Uczestnikom Targów oraz publikujemy na naszej stronie internetowej. Uczestnictwo w Targach oznacza wyrażenie zgody na utrwalanie i udostępnianie Twojego wizerunku, zgodnie z przepisami prawa autorskiego i pokrewnych. Dokładamy wszelkich starań, aby materiały promocyjne spełniały oczekiwania wszystkich Uczestników i Prelegentów. Jednakże, jeśli masz obiekcje co do konkretnych materiałów zawierających Twój wizerunek, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami. Postaramy się wyłączyć te materiały przed dostępem osób trzecich. Warto jednak pamiętać, że Prelegenci nie mają prawa do wyłączania materiałów dokumentujących ich wystąpienia.

Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani, aby Twój wizerunek był wykorzystywany w celach promocyjnych, sugerujemy unikanie przestrzeni Targów objętych monitorowaniem i nagrywaniem.

 

 

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

 

 1. Prawo dostępu – zawsze możesz zażądać informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych lub uzyskać ich kopię.
 2. Prawo do cofnięcia zgody – możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Wycofanie zgody jest skuteczne od momentu jej złożenia i nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 3. Prawo do sprostowania danych – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawienia.
 4. Prawo do usunięcia danych – masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są określone warunki, takie jak brak konieczności przetwarzania danych lub wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych zostaje cofnięta.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, takich jak nieprawidłowe przetwarzanie danych lub sprzeciw wobec przetwarzania.
 6. Prawo do przenoszenia danych – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody lub umowy, masz prawo do przeniesienia tych danych do innego podmiotu, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

TREND EVENTS Sp. Z O.O., organizator targów Erochain Expo w Warszawie, udostępnia Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. Publikacja danych osobowych, takich jak biogram i wizerunek, w celach promocyjnych Targów (dotyczy wyłącznie Prelegentów).
 2. Możliwa publikacja Twoich danych i wizerunku w relacjach z Targów w celach promocyjnych po jej zakończeniu.
 3. Udostępnianie Twoich danych osobowych Partnerom Targów, o ile wyraziłeś na to zgodę, w celu przesyłania informacji marketingowych mailowo lub telefonicznie przez Partnerów Konferencji.
 4. Udostępnienie organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie prawa podatkowego.
 5. Ujawnienie Twoich danych osobowych naszym podwykonawcom, którzy wykonują określone zadania na naszą rzecz, wyłącznie w celu realizacji umów i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi powierzenia przetwarzania danych osobowych.